Links

interessante websites over de geschiedenis en toeristische wetenswaardigheden
van Waregem en omstreken


Stad Waregemofficiële website van de Stad Waregem, met o.a. beknopte informatie over de geschiedenis en bezienswaardigheden van Waregem, Desselgem, Beveren-Leie en Sint-Eloois-Vijve, en alle praktische info over het aanvragen van een gidsbeurt
Sint-Eloois-Vijvehistorische en toeristische informatie over de straatnamen en bezienswaardigheden van Waregems kleinste deelgemeente, en biografieën van enkele bekende Vijvenaren; ontworpen door Vijvenaar Mario Carlier
Geschied- en Heemkundige Kring de Gaverstrekehistoriek, bestuur en activiteiten van de heemkundige kring van Waregem, aangevuld met informatie over de geschiedkundig waardevolle jaarboeken en een overzicht van het raadpleegbare bronnenmateriaal uit het archief van de kring
West-Vlaamse Gidsenkringwebsite van de West-Vlaamse Gidsenkring, de koepel van de toeristische gidsenkringen van West-Vlaanderen
Heemkunde West-Vlaandereno.a. de inhoudstafels van alle heemkundige tijdschriften van de provincie, ook die van de Waregemse Geschied- en Heemkundige Kring de Gaverstreke; bijgehouden door de vzw Heemkunde West-Vlaanderen
Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoeduitgebreide informatie over het bouwkundig erfgoed en de straatnamen van Groot-Waregem, verzameld door het VIOE en vooral afkomstig uit de jaarboeken van de Waregemse Geschied- en Heemkundige kring de Gaverstreke.
Zuid-Westvlaams voor Nederlandstaligenmeer dan 2000 woorden en uitdrukkingen uit het dialect van de streek Waregem-Anzegem-Tiegem, bijeengesprokkeld door Frans Eggermont
e-Waregemhet laatste nieuws uit Groot-Waregem, genoteerd door heemkundige en amateur-journalist Bernard Delanghe
De Ferraris-kaartdigitale versie van de Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik (J. De Ferraris, 1777). Waregem is te vinden op blad 28.